Rengøring af vildmarksbad

For at holde dit vildmarksbad rent, så anbefaler vi, at du tømmer karret for vand en gang i mellem, så du kan rengøre den indvendige side af karret.

Samtidig er det vigtigt, at du løbende holder vildmarksbadet rent ved løbende pleje. Dette gøres bl.a. for at undgå bakterievækst.

Sådan rengører du dit vildmarksbad

Ved rengøring benyttes altid koldt vand. Fyld en spand med koldt vand og tilfør ikke mere end tre dåber opvaskemiddel. Det er vigtigt, at du ikke bruger mere sæbe, så du ikke risikerer, at der er sæberester tilbage i karret efterfølgende.

Brug en autobørste eller en svamp til at skure den invendige side af karret over det hele. Skyl herefter grundigt med vand, så der ikke er sæberester tilbage i karret.

Rengøring af ovn:

De sorte rør skal også rengøres med sæbe én gang årligt. Ovnen skal også skylles igennem og vendes på hovedet flere gange for at alt “dovent” vand, der måtte samle sig i bunden af ovnen, kan løbe fra. 

Forud for genmontering af ovnen tørres de sorte rør indvendigt og smøres med siliconespray eller lignende. 

Rengøring og renholdelse af et vildmarksbad indvendigt må aldrig behandles på anden vis end ovenstående. 

Sådan holder du et vildmarksbad rent

Rensning af vildmarksbadet er vigtigt at gøre løbende, så du ikke risikerer, at der kommer bakterievækst i karret både på indvendig side af træet og i vandet.

For at holde karret rent kan du vælge at rengøre den indvendige side af karret med jævne mellemrum, og du kan anvende vandrens og desinfektion til vandet og andre overflader. 

Brug gerne vores egen Cold Clean, som effektivt fjerner biofilm, lugttilstande og bakterier i vildmarksbadet.

Rengøring af vildmarksbad